Objavljeno: 09. jun 2021.

Poštovani Farmeri,

postavljamo Vam na Uvid  Rešenje o Upisu u Registar Izvodjača Veštačkog Osemenjavanja, koji sa Vam na terenu tražili na uvid Republički Poljoprivredni Inspektori a na osnovu Ugovora koji Postoje o Saradnji Izmedju "Veterinarske Stanice" - Vršac, Porodičnih Gazdinstava - odnosno Vaših Farmi (sa kojima postoje ovakvi Ugovori) i "Taurus" Agro Konsaltinga.
Ovo Rešenje je Prilog i Dopuna Ugovoru o "Nadzoru Vodjenja Evidencije za Veštačko Osemenjavanje na Farmi" u skladu sa Zakonom o Veterinarstvu i Zakonom o Stočarstvu.
Za sve detaljnije Informacije i detaljnija objašnjenja, Ostajemo Vam na Raspolaganju !
Sa Poštovanjem !
Taurus Agro Konsalting