Objavljeno: 12. april 2021.

Postovani Saradnici , dužnost nam je da Vas I ovim putem  podsetimo  o Važnosti Potvrda za V.O u Vašoj Dokumentaciji o Stadu , kao i o Problemu zvanom Ukrštanje u srodstvu kod grla.

Distributivni Centar za V.O u našem slučaju koristi semena USA GENEX i NATURAL Republika Češka. U praktičnoj primeni donosimo Veoma dobre rezultate  kako na Velikim tako i na  manjim porodičnim Farmama širom Srbije .
Zakonom o Stočarstvu Sl. Glasnik RS , br.41/2009, 93/2012 i 14/2016 Član 37 . ukazuje se na sledeće:
Seme za veštačko osemenjavanje domaćih životinja može se koristiti i staviti u promet ako: 1) je dobijeno i uskladišteno u centru za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje; 2) je dobijeno od priplodnjaka koji imaju zootehnička dokumenta iz člana 36. stav 3. ovog zakona; 3) je obeleženo na propisan način, da se za njega vodi evidencija o proizvodnji i da ga prati propisana dokumentacija; 4) ispunjava uslove o kvalitetu propisane ovim zakonom i uslove o zdravstvenoj ispravnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita životinja.
Centar za V.O. Taurus Agro Konsalting ispunjava sve uslove da bi distribuirao seme za V.O ,po ovom članu Zakona o Stočarstvu.
Zakonom o Stočarstvu Sl. Glasnik RS , br.41/2009, 93/2012 i 14/2016 Član 33 . ukazuje se na sledeće:
Izvođač veštačkog osemenjavanja, odnosno odgajivač dužan je da vodi evidenciju o veštačkom osmenjavanju, odnosno prirodnom parenju i da izdaje potvrdu o veštačkom osemenjavanju, odnosno o prirodnom parenju.
Centar za V.O. Taurus Agro Konsalting  I u ovom segmentu brine o svojim kupcima I koordinira ovaj deo dokumentacije u saradnji sa Veterinarskim Stanicama preko kojih ide prodaja semena ka krajnjem korisniku, pri čemu je Veterinarska Stanica u obavezi da izdaje Potvrde o V.O. Takodje Kupci su dužni da u svojoj Evidenciji imaju  Svoj primerak Izdate Potvrde o V.O. jer se tako nalaže u Zakonu o Stočarstvu.
Zakonom o Stočarstvu Sl. Glasnik RS , br.41/2009, 93/2012 i 14/2016 Član 43 . ukazuje se na sledeće:
U centru za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje može se držati priplodnjak koji ima pedigre, koji je upisan u glavnu matičnu evidenciju domaćih životinja i ako ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka izdatu od strane ministra. Radi sprovođenja glavnog odgajivačkog programa, centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje dužan je da: 1) koristi pozitivno testirane kvalitetne priplodne domaće životinje ili kvalitetne priplodne domaće životinje koje su u postupku testiranja; 2) vodi evidenciju o priplodnjacima, o proizvodnji i skladištenju semena za veštačko osemenjavanje, o stavljanju u promet semena za veštačko osemenjavanje, kao i da dostavlja godišnji izveštaj Ministarstvu; 3) prati i analizira rad izvođača veštačkog osmenjavanja na osnovu podataka o rezultatima veštačkog osemenjavanja dobijenih od njega.
"Taurus" Distributivni Centar za V.O. ispunjava I ove zadate kriterijume za poslovanje .
Problematika Ukrštanja u Srodstvu je dovedena na minimum kod naših kupaca.
MAP Preporuka za V.O. je Preporuka za osemenjavanje  prema programu Americke kompanije Genex ,čija se semena za V.O nalaze u našoj ponudi.Ovom Preporukom je Ukrstanje u srodstvu svedeno na maximum 4% mogućnosti istog. Takodje možete I popraviti Osobine Vašeg stada kao što su Mlečnost , Ugao papka,Položaj zadnjih nogu, Fertilnost,Lakoća teljenja I dr. ( ukupno 20 osobina ). U Preporuci koja obuhvata željene Osobine ,biće I 3do 5 bikova ,kojim se mogu oseminiti Krave i Junice u okviru Vašeg Stada, a da ne dodje do Ukrštanja u Srodstvu. Svako grlo iz Vašeg stada imaće Prvi ,Drugi I Treći Izbor za Osemenjavanje.
Ova usluga je dostupna svim  zainteresovanim Farmerima, s tim da je onima koji uzimaju Seme za V.O. preko nase Maticne sluzbe I Distributivnog Centra za V.O., ova usluga  potpuno besplatna.
Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju I  vremenu da procitate ovaj Podsetnik, da bi I dalje ostvarivali   kvalitetnu I uspešnu saradnju.
"Vaše Krave Mogu Više" uz "Taurus" Agro Konsalting!
Sa Poštovanjem,
Taurus Agro Konsalting Tim.