Objavljeno: 22. jun 2021.

Poštovani Saradnici, imajući u vidu da dolazi izuzetno toplo vreme, dajemo Vam preporuke za korišćenje sledećih proizvoda u narednom periodu: 

  1. "Bene Sacc"Ćelije Živog Kvasca - radi bolje konzumacije, apetita i iskorišćenosti hrane, usled povećanja broja i poboljšanja aktivnosti mikroflore buraga i umnožavanja i veće aktivnosti celulolitičkih bakterija. Cena 800 din/kg (doza 10 gr/dan/krava).
  2. "SeleVit E - plus C" Selen u neorganskoj formi sa dodatkom vitamina E i vitamina C a radi poboljšanja reproduktivnih svojstava i opšte otpornosti i smanjenja upale vimena (mastitisa) i smanjenja somatskih ćelija u sirovom mleku. Cena 2000 dinara (doza 5 gr/dan/krava).
  3. "SelenoSacc" - "3 u 1" Ćelije Živog Kvasca + Organski Selen + Yucca: za poboljšanje apetita, konzumacije i iskorišćenosti hrane, poboljšanje reprodukcije i aktivnosti jajnika i eliminisanje viška amonijaka iz buraga, odnosno uree iz krvi, što doprinosi smanjenju ranih embrionalnih pobačaja. Cena 1500 dinara ( doza 20 gr/dan/krava).
  4. "Dairy BOOM" preventiva na ketozu i edem vimena, neposredno nakon teljenja. Poboljšanje aktivnosti i umnožavanje mikroflore buraga. Poboljšanje kompletnog metabolizma i skraćenje servis perioda usled eliminisanja negativnog energetskog bilansa. Cena 1200 din - boca od 5 litara. (doza 0,2 dl/dan/krava)
 
Sa Poštovanjem!
"Taurus" Agro Konsalting
013839129, 063241892, 0606807722