srpski romana english

krave

COCHRAN PROGRAM Obuka Predstavnika Taurus/a u USA Illinois Angus Beff

 

Sim Angus i Angus “ – Trening u USA

Cochran Program

 

U organizaciji US Department og Agriculture – Embassy of the United States of America in Serbia i USDA Cochran Fellowship Programa, nakon selekcije potencijalnih polaznika seminara, predstavnici firme Pediment i Taurus su odabrani za odlazak u USA – Illinois, po pitanju seminara iz oblasti tova goveda sa akcentom na mesnatu – tovnu rasu Angus i Sim Angus.

Tokom seminara koji je održan u periodu od 05. do 17.09.2009. godine, pod nazivom „Sim Angus Beff“ osim upoznavanja sa menadzmentom farmi u oblasti tova goveda, obradjena je i tematika tržišta mesa i klanične industrije u USA.

U USA dominiraju tovne rase goveda koje od ukupne populacije obuhvataju oko 70 %.

Od tovnih rasa goveda u USA, najzastupljenije su rase Hereford i Angus (pri čemu je selekcijskim merama najviše pokrivena rasa Angus). Od ukupne populacije tovnih goveda oko 53 % je prisutna rasa Hereford a oko 25 % je prisutna rasa Angus. Preostalih 22 % čine druge tovne rase, kao što su Limuzin, Šarole, Kianina, Simentalac, Sim Angus, ...

Tokom seminara i upoznavanja sa navedenom temetikom imali smo prilike da vidimo 10 farmi Sim Angusa i Angusa, 3 klanice, više prezentacija na katedri za meso na Illinois State Universiti, upoznavanje sa poslovima Veterinarskog Instituta za Zaštitu Zdravlja Životinja, nekoliko prodajnih prostora specijalizovanih za prodaju mesa i mesnih preradjevina, direktni proces prerade na liniji klanja u prisustvu Veterinarskog Inspektora zaduženog za region Prioria, kontakt sa predsednikom i predstavnicima Illinois Beff Association, pri čemu smo imali i mogućnost da prisustvujemo sastanku upravnog odbora IBA.

Nakon dolaska u Illinois, grupa polaznika seminara je smeštena u grad Bloomington - Normal u oblasti Peoria ( Oblast je površine 120 km 2 ).

Naš domaćin u okviru Cochran Programa bio je Sten Heitz, vlasnik firme Advence Genetics Exports- Lexington, koja se bavi posredovanjem i pripremom kompletne dokumentacije pri izvozu semena, embriona i steonih junica u druge zemlje i koji je napravio odličan koncept u smislu obuke Tima iz Srbije.

 

Uvod – Osnovne karakteristike rase Angus i SimAngus

 

Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja Škotske koje se odlikuje siromašnim kvalitetom zemlje i hladnijom klimom tokom većeg dela godine.

Najveći napredak u daljem razvoju Angus rase se dogodio u 19 veku kada je započet selekcijski program pomoću umatičenih goveda u čemu je najveću ulogu imala organizacija formirana za dalju selekciju rase Angus. Dve oblasti gde se najviše postiglo u daljoj selekciji su područje Angus i područje Aberdin, nakon čega se rasa proširila u novija vremena po celom svetu (Severna i Južna Amerika, Kanada, Australija, ...).

Aberdin je dosta niska rasa čija je visina grebena oko 115 do 120 cm, a kod bikova oko 120 do 135 cm. Odlikuje se vrlo razvijenim proporcijama prednjih i zadnjih delova tela. Glava je mala, široka u čelu i bez rogova. Vrat je kratak, širok i mesnat a trup je dug i zaobljen. Noge su kratke, a mišići u predelu butova dosežu do skočnog zgloba. Koža, vidljive sluznice i papci su pigmentirani a telo i dlaka su crne boje. Danas postoje i drugi sojevi angusa u pogledu boje, pri čemu dominira crveni angus.

Masa tela se kreće kod odraslih krava od 550 do 650 kg, a bikovi - tovljenici se kreću od 700 do 850 kg, pri čemu tovljenici mogu da dostignu i mnogo veće težine, zavisno od dužine tova. Težina teladi nakon porodjaja se kreće u proseku oko 35 kilograma, što podrazumeva i karakteristiku lakih teljenja. Mlečnost kod krava Angus rase je takva da može da se othrani tele u sistemu krava – tele, odnosno kreće se od 1800 do 2200 litara mleka za 6 meseci, nakon čega se praktikuje zasušenje krava i priprema za novi ciklus reprodukcije. Karakteristike Angus rase jeste ranostasnost u polnom smislu i odličan kvalitet mesa sa dobrom mramoriranošću i sa malim delom potkožnog masnog tkiva. Osim napred navedenog odlikuje se dobrom otpornošću na velike razlike u temperaturama, zbog čega je pogodna za odgoj i tov i u toplijim i u hladnijim predelima. Bikovi se upotrebljavaju u komercijalnoj proizvodnji za ukrštanje sa kombinovanim i mlečnim rasama radi dobijanja teladi koja se odlikuju dobrom tovnom sposobnošću i kvalitetom mesa, pri čemu su teljenja izuzetno laka, pa se u pojedinim situacijama u mlečnim stadima gde je reprodukcija dobra (gde je dobar odnos remonta stada), praktikuje osemenjavanje prvotelki mlečnih rasa sa semenom angus bikova, jer teljenje ne uzrokuje stresne situacije po prvotelke, koje tada veoma lako ulaze u laktaciju i u dalji proces reprodukcije. Takodje se smatra da su ukrštene junice ili krave F1 generacije, izmedju angusa i holsteina, veoma dobre dojilje koje su idealne za sistem krava – tele, a muško potomstvo se tovi i iskorišćava za meso. Kod Angusa se majčinske osobine tretiraju kao veoma kvalitetne u smislu dobrog odgoja teladi. Ono što je velika prednost kod Angus rase jeste mogućnost dobre reprodukcije i tovnih osobina u relativno skromnim uslovima na travnatim površinama uz minimalno angažovanje radne snage.

 

 

Obuka - Opis Treninga po danima

 

Utorak 08.09.2009.godine

Na samom startu obuke, imali smo prilike da vidimo Eksperimentalnu Farmu na Illinois State Universiti ( Univerzitet je osnovan 1857. godine ) – sa lokacijom u Lexingtonu, koju vodi Prof. Dr. Paul Walker, na Departmanu za Poljoprivredu, Animal Science. Dr. Walker je specijalista za menadžment farmi za tov junadi. Na Univerzitetskoj farmi se nalaze grla simentalske i simangus rase.

Na farmi se koristi povratno – naizmenično ukrstanje dve rase, pri čemu se priplodnjaci jedne rase koriste četiri godine, a zatim priplodnjaci druge rase naredne četiri godine. Trenutno na farmi imaju dosta neujednačeno stado a sada za reprodukciju koriste simangusa. Razlog za ovakav način ukrštanja je korišćenje efekta „hibridnog vigora“ ili „heterozisa“, koji daje kod potomstva bolje osobine u odnosu na prosek roditelja. „Hibridni vigor“ daje veću otpornost i veću sposobnost za život, brži rast u ranom periodu života, bolju plodnost i poboljšanu materinsku sposobnost. Pri ovakvom načinu ukrštanja najveći efekat u smislu poboljšanja osobina dobija se u F1 ( prvoj ) generaciji, dok kasnije pri parenju meleza ove osobine se smanjuju.

Objekti na farmi su dosta jednostavni i racionalni.

Ishrana se zasniva na pašnjaku, senu, slami soje, otpacima od ljuske sojinog zrna, ostacima kukuruza od proizvodnje biodizela i dodacima proteinsko – vitaminsko – mineralnim smešama i silaži kukuruzne biljke tokom zimskog perioda.

U USA imaju puno otpada bioetanol industrije jer je u 20 država u USA više od 80 fabrika bioetanola. Destilirani kukuruz u suvoj materiji ima izmedju 25 i 29 % proteina.

Pri ishrani dodaju do 3 % anhydratni amonijak u suvoj materiji, kao i u periodu kada su proteinska hraniva skupa, pri čemu se podigne TDN i do 10 % a proteini se dupliraju.

U periodu kada je povoljna cena suvog repinog rezanca, koriste ga u ishrani kao dobro hranivo, takodje koriste i silažu u kojoj imaju 3 do 4 % proteina.

Na farmi se koristi TMR – ( total mix ration ) obrok.

Preporuke za ukrštanjem su zbog većeg broja odgojene teladi, zbog dugovečnosti krava, boljeg iskorišćenja hrane, većeg dnevnog prirasta a što na kraju utiče na mnogo niže troškove proizvodnje.

Na farmi imaju sistem za separaciju čvrste i tečne faze stajnjaka, pri čemu čvrstu fazu koriste za kompost koji dalje prodaju a tečnu fazu koriste za navodnjavanje površina pod ratarskim kulturama.

Prinos silaže na njihovim površinama se kreće oko 55 tona zelene mase po hektaru.

Osim obilaska farme Dr. Wolker je održao i prezentaciju na temu ishrane tovne junadi i metodologije ukrštanja tovnih rasa goveda.

 

Predavanje na temu funkcionisanja Američke Angus Asocijacije je održao regionalni menadžer Jerry Cassady, koji je bio prisutan i prilikom obilaska farme.

Asocijacija je formirana 1883. godine. Sada postoji 13 regionalnih menadžera. Sedište asocijacije je u Saint Joseph – Montana.

U okviru asocijacije sprovode Angus Source Program, koji prati tri ključna elementa: 1.Potvrda Genetike 2.Potvrda Porekla i 3.Potvrda Uzrasta pri uključenju u Reprodukciju.

Trenutno asocijacija ima 1.300 proizvodjača sa više od 320.000 grla. Ukoliko grla ispunjavaju uslove o kvalitetu godišnje dobijaju kao podsticaj, premiju od 20 dolara po grlu.

Asocijacija izdaje i Certified Angus Beff za restorane u kojima se koristi sertifikovano Angus meso. Godišnje u organizaciji udruženja proda se oko 300 miliona kila mesa.

Pri pokušaju izvoza u Evropu, imaju problem zbog korišćenja hormona rasta u odgoju tovnih junadi za klanje.

U menadžmentu Angus farmi akcenat je na: 1.Genetici, 2.Ishrani i 3.Menadžmentu

 

 

Nakon predavanja na Illinois State University, izvršen je obilazak porodične farme Gery Damerona „Dameron Angus“ u Lexingtonu. Porodica Dameron se ovim poslom bavi od 1960 godine kada su kupili malo stado a ozbiljniju proizvodnju su započeli 1969 godine sa nabavkom izuzetnog priplodnjaka MQ Mr. Marshal, koji je bio šampion na više sajmova i koji je rodonačelnik svih narednih generacija kvalitetnih bikova sa ove farme. Sa svojim grlima su pobedjivali na više različitih sajmova u različitim državama USA. Članovi porodice Dameron su aktivni u udruženju Angus Asocijacije kao i u programu koji podržava razvoj mladih farmera.

Osnovni odgajvački cilj na ovoj farmi jeste obezbediti kvalitetan priplodni materijal koji se prodaje dalje drugim farmerima. Na farmi se radi veštačko osemenjavanje i embriotransfer, kako direktni, tako i sa zamrznutim embrionima. Posao reprodukcije obavlja diplomirani inženjer poljoprivrede Skot Wall, koji je imao obuku tokom 2005 godine, za veštačko osemenjavanje i embriotransfer, na Illinois State University u trajanju od 7 dana.

Uspešnost kod osemenjavanja je oko 70 %, a pri embriotransferu oko 55 %. Zbog velikog broja krava, ukupno 200 grla, radi se na sinhronizaciji estrusa u periodu maj/jun, radi lakšeg praćenja estusa i radi ujednačenijih termina teljenja, kao i radi lakših organizacija sezonskih aukcija radi prodaje, ujednačenijih junica, teladi za priplod, odnosno teladi za tov.

Na sajmu u avgustu mesecu dobio je odlične ocene i šampionske nagrade za kolekciju od 3 steone junice, koje sada prodaje po ceni od 14.000 dolara za svaku pojedinačno. ( pretpostavka da će se dalje koristiti u embriotransferu, kao donori, odnosno za ispiranje embriona).

Nakon teljenja u periodu februar/april, prva dva meseca telad se hrane isključivo mlekom, nakon čega se u ishranu uključuje i kukuruz do 6 meseca kada su spremni za izlazak na pašnjak.

Bikove u starosti od 12 meseci prodaje po ceni od 2500 dolara ukoliko idu za priplod, a ukoliko nisu pozitivni na testovima za dalji priplod idu u tov i na klanje pri težini od 650 do 750 kilograma.

Većih problema u odgoju nema osim kada je veliki broj teljenja i kada je prisutna prenaseljenost teladi ( tada dolazi do proliva i do bronho pneumonia ).

 

 

Sreda 09.09.2009. godine

Tokom prepodneva posetili smo Semen Service „InterGlobe Genetics“ u mestu Pontiac, vlasnika Billa Nolana.

InterGlobe Genetics“ predstavlja kompletan servis za farmere i partnerske organizacije sa kojima saradjuje u smislu uzorkovanja, pakovanja, čuvanja i distribucije semena i tečnog azota. Takodje skladište i seme drugih vrsta životinja. U samom centru se nalazi 24 bika, koje ulužno čuva za partnerske organizacije. U okviru centra se nalazi i laboratorija u kojoj se seme pakuje i skladišti za dalje isporuke. Centar takodje služi i kao karantin pri uvozu, odnosno izvozu robe. Centar završava i potrebnu papiroligiju pri distribuciji semena van granica USA. Za uslužno držanje bikova IG naplaćuje dnevno 5,5 dolara po biku, pri čemu profit ostvaruje i od svake napravljene doze semena. IG Saradjuje sa sledećim firmama: CRI - Genex, Semex, ABS, Select Sires, Alta, Angus Semen Service, Accelerated Genetics, ...

 

Tokom popodneva imali smo satanak sa predstavnicom „MDA – Midwest Dairy Association“, Industry Relations Manager - Marlom Behrends, koja se bavi promocijom zdravstvenog aspekta konzumiranja mleka i mlečnih proizvoda i edukacijom konzumenata, a koja je zadužena za region Iowa, North Dakota, South Dakota, Illinois. MDA je neprofitna organizacija, koju finansiraju farmeri iz 9 država (Arkansas, Illinois, Iova, Kansas, Minnesota, Misouri, North Dacota, Soth Dacota i Oklahoma). MDA potpomaže prodaju mleka u navedenim državama i potpomaže ekonomski rast mlekarskih farmi. MDA saradjuje pre svega sa nastavnim kadrovima u školskim organizacijama i sa nutricionistima. Poznato je nekoliko akcija koje se sprovode pod nazivima „Got Milk“, „Why Milk“, „3 a Day“ ( propagiranje korišćenja tri mlečna proizvoda na dan – mleko, jogurt i sir ), „Action for Helthy Kids“ - koja je namenjena pre svega školskoj omladini sa ciljem sprečavanja preterane gojaznosto i neaktivnosti. Članovi udruženja farmera koji žele da podrže promotivne akcije uplaćuju u fond na svakih 50 litara mleka – 50 centi. Mnoge akcije su usmerene ka mladjem stanovništvu i školskoj omladini, pri čemu se organizuje puno akcija sa popularnim ličnostima (sportistima, glumcima, pevačima, ...).

 

Nakon sastanka sa predstavnicom MDA, omogućeno nam je da vidimo jednu specijalizovanu farmu mleka „Kilgus Farmstead“ iz Fairbury - a, na kojoj se nalazi Jerzey stado od 100 krava sa pratećim kategorijama. Ova porodica se generacijama bavi mlekarskom proizvodnjom. Odgojem mlečnih krava, ova familija se bavi od 1960. godine. Od pre dve godine na porodičnoj farmi su instalirali i mini mlekaru u kojoj proizvode pasterizovano mleko, a na ovakav korak su se odlučili iz razloga čestih promena cena i izuzetno niske cene sirovog mleka koju plaćaju mlekare farmerima a koja se sada kreće oko 20 do 23 centa ( što je u dinarskoj protivvrednosti oko 15 do 18 dinara, napomene radi u Srbiji se cena trenutno kreće od 18 do 28 dinara, pri čemu je kvalitet mleka niži po pitanju % mm i % prot.). Kilgus trenutno proizvodi nekoliko proizvoda (pasterizovano nehomogenizovano mleko, čokoladno mleko, pavlaku, mix za sladoled, specijalzovane vrste sira, ...), koje prodaje u svojoj prodavnici pri farmi, kao i u regionalnim prodavnicama sa kojima imaju ugovore. Akcenat pri prodaji jeste na organskoj proizvodnji i svežem proizvodu sa visokim procentom proteina i kalcijuma. Pasterizaciju ne rade na visokim temperaturama, tako da sačuvaju sva pozitivna svojstva prirodnog mleka, pri čemu se dodaje samo vitamin D u krajnji proizvod. Imajući u vidu da su im krave veći deo godine na pašnjaku (osam meseci), smatraju da imaju izuzetno zdravo stado i dugovečne krave. Na osnovu nekih istraživanja, smatra se da u mleku krava koje se hrane na prirodnim pašnjacima ima kvalitetnih masnih kiselina, i da one imaju anti kancerogena svojstva. Mleko se u prodavnicama prodaje po ceni od 2,90 dolara/ 3,8 litara (litar mleka je 50 dinara). Kilgus Family je za svoju mlekaru ušla u kreditnu liniju od 500.000 dolara. Prosečna dnevna proizvodnja na farmi se kreće oko 3.000 litara, a prosečna proizvodnja po laktaciji krava se kreće na nivou od oko 8.000 litara.

Ishrana je bazirana na pašnjaku, lucerkinom senu, silaži kukuruza i koncentratima koje sami pripremaju.

 

 

 

 

Četvrtak 10.09.2009. godine

Obilazak Univerzitety of Illinois“ at Urbana – Champaign, predavanje Prof. Dr.Tom.R.Carr, koordinator postdiplomaca i predavač na katedri za meso. Univerzitet postoji od 1867. godine. Trenutno na Univerzitetu ima 42.000 studenata i 10.000 postdiplomaca. Drugačiji su kriterijumi za ocene mesa od drugih delova sveta. Preporuka od strane Prof. Dr. Carr-a, jeste da se muška telad kastriraju ukoliko ne idu dalje u priplod, zbog boljeg kvaliteta – mramoriranosti mesa. Preporuka od strane Prof.Carr-a, ukoliko se počne sa farmama Angusa u Srbiji, potrebno je razmišljati o izvozu kao i o formiranju novih konzumenata – upoznatim sa novim kvalitetom mesa. Za USA, Kina je veliki izvozni potencijal. Kada je reč o kvalitetu mesa Angusa, od 100 % težine, 65 % je randman, a 40 % je čisto meso.

Na Univerzitetu imaju svoju klanicu, na kojoj rade studenti direktno u proizvodnji sa nekoliko stalno zaposlenih radnika. Klanica je dosta stara po pitanju objekta i opreme ali je veoma funkcionalna i pre svega namenjena obuci studenata. U sklopu laboratorije gde se ispituju osnovne karakteristike mesa često organizuju slepe probe od strane potrošača, a proizvode prodaju kroz svoju prodavnicu u okviru Univerziteta, pri čemu su proizvodi veoma dobrog kvaliteta, sveži i sa veoma povoljnom cenom za krajnjeg potrošača. Prof. Carr, je dao detaljna objašnjenja na temu pojedinih delova tela tovljenika i porcionisanja polutki, a posebnu napomenu je dao za problematiku stresa pri transportu životinja pre klanja, po pitanju pojave crnog mesa. Da bi se izbegle stresne situacije koje usled promena na mesu utiču na njegovu krajnju cenu, neophodan je pažljiv tretman sa životinjama koje idu na liniju klanja. Tokom obilaska laboratorije prisustvovali smo uzorkovanju mesa i probi na otpornost vlakana pri sečenju.

 

Nakon obilaska katedre za meso na univerzitetu, obišli smo „C-MOR Beff Farms“, koja se nalazi blizu Seymora. Vlasnik farme je Art Farley. Ova farma je bila proglašena 2003. godine za najboljeg odgajivača na AJSA National Champion Female. Na farmi se gaji Crni Simentalac. Vlasnik smatra da su veće mogućnosti profita i veća otpornost grla u odnosu na čistog Angusa. Ishrana se zasniva na pašnjaku, otpacima kukuruza iz destilerija, samlevenom klipu kukuruza, otpacima ljuske od soje, senu i dodacima proteinskih gotovih hraniva i vitaminsko mineralnih smeša. Sistem krava – tele koristi do perioda od 6 meseci, nakon čega odvaja kategorije. Estruse hormonski sinhronizuje, radi lakše organizacije prodaje grla u istom periodu.Period teljenja je tokom februara, marta i aprila, nova osemenjavanja su u periodu maj, jun i jul mesec. Na svojoj farmi organizuje aukcije pri čemu dolaze ljudi iz drugih država USA i kupuju pre svega priplodni materijal, steone junice i priplodne bikove.

 

Petak, 11.09.2009. godine

University of Illinois – Beff Reserch Farm lokated in Urbana.

Organizovana tri predavanja sa prezentacijama od strane tri predavača:

1.„Opšti Pregled i Istraživanje Tovnih Rasa“, Asist. Prof. Dr. Daniel W. Shike, (trener za mlade proizvodjače). Prezentacija je pre svega bila usmerena na sistem krava – tele i na troškove, odnosno ekonomski efekat proizvodnje tovljenika.

2.„Istraživanja u Ishrani Tovnih Rasa na Univerzitetu Ilinois“, Adam Shreck, postdiplomac iz Nebraske. Troškovi ishrane u tovu junadi, učestvuju sa oko 65 do 70 %, od ukupnih troškova. Kroz predavanja je obradjena tematika važnosti iskorišćenja hrane. Korelacija izmedju ultrazvuka mramoriranosti i ultrazvuka polutke je oko 0,78. Tokom istraživanja dobijeni su sledeći rezultati/ dnevni prirast je bio 1,64 kilograma, pri čemu su tovljenici jeli 8,8 kilograma suve materije na dan sa završnom kilažom od 650 kilograma.Ishrana se sastojala od 75 % kukuruza, 10 % sojine sačme, 10 % silaže i 5 % sena. Ostvaren je profit od 167 dolara po grlu. U završnoj fazi ishrane koristili su 15 % proteinski obrok.

3.„Ekonomika proizvodnje mesa u Ilinoisu“, Prof.Dr.Alan Miller, kroz predavanja je obradjena tematika profitabilnosti ove proizvodnje. U Illinoisu je trenutno prosečna veličina stada 119 krava i ona su na granici rentabilnosti, veća stada od po 200 krava su pozitivnija pri čemu je na njima očigledno i bolji menadžment pa se profit kreće oko 21.000 dolara na godišnjem nivou ili 105 dolara po kravi.

 

Nakon predavanja obišli smo Univerzitetsku Eksperimentalnu Farmu za tov junadi, sa Dr. Alan Millerom i upravnikom farme Tom Neš-om. Tovljenike na farmi kastriraju sa 10 dana. Vakcinaciju sprovode prema uputstvima veterinarskog servisa. Preventivne vakcinacije za poboljšanje zdravstvenog stanja stada uključuje: IBR, PI-3, BVD, BRSV, Vibriosis, Leptospirosis, Rotavirus, Coronavirus, K99 E. Coli, Cl.perfrigens Type C. (Vakcinacija se odvija prema tačno utvrdjenom rasporedu koji je dokazan u dosadašnjoj praksi).

Kod nagle promene ishrane posle odlučenja često se dešavaju problemi sa Chlostridiom i prisustvom toksina koji uzrokuju prolive. U sklopu Farme nalazi se i mešaona stočne hrane a u ishrani se koristi horizontalna mix prikolica za TMR obrok. Prirast na ovoj farmi se kreće oko 1,9 kg dnevno.

 

Posle obilaska Ekserimentalne Farme, obišli smo porodičnu farmu „Prairie View Farms“ u Gridley-u, Dr.Alana Millera, čija se porodica bavi ovim poslom više od 60 godina. Farma ima 120 krava. Bavi se pre svega proizvodnjom reproduktivnog materijala na sopstvenoj farmi (seme, embrioni, steone junice, bikovi za priplod). Hrana se zasniva na pašnjaku, žitu, slami soje, otpacima destilata kukuruza.

Za farmu obezbedjuje hranu sa 50 akri kukuruza i soje i sa 50 akri pašnjaka. Veterinarska služba dolazi na farmu na 3 nedelje pri čemu radi na ispiranju embriona, direktnom embriotransferu i zamrzavanju embriona. Cena embriona je od 150 do 2000 dolara. Cena direktno sa farme u proseku se kreće oko 400 dolara. Tank za seme za v.o. se koristi za embrione. Po svakom ispiranju ima oko 6 dobrih embriona. Mnogo više umešnosti treba pri ispiranju embriona, nego pri samom postupku embriotransfera. Pri manipulaciji embrionima neophodna je dobra klimatizacija.

Subota, 12.09.2009. godine

Obilazak specijalizovanih prodavnica mesa i mesnih preradjevina u regionu Normal – Bloomington

1.Echo Valley Meats Inc – Bartonville Illinois – Klanica, prerada mesa i specijalizovana prodavnica.

2.Bloomington Meats – Klanica, prerada mesa i specijalizovana prodavnica.

 

Ponedeljak 14.09.2009. godine

Prisustvo na liniji klanja u klanici Bloomington Meats, tokom kompletne obrade do trupa koji je spreman za dalju obradu i porcionisanje. Na liniji klanja je bio prisutan i veterinarski inspektor koji je zadužen za ovu oblast. Veterinarski inspektor je izvrsio u našem prisustvu i kompletan pregled unutrašnjih organa (pluća, jetra, slezina, ... ) u smislu preventivnog pregleda na pojedine bolesti koje se kontrolišu u procesima klanične industrije.

 

Tokom popodneva imali smo sastanak sa Predsednikom Illinois Beef Asociation, Cimeron Frost-om, u sedištu asocijacije u Springfildu. U okviru sastanka dato nam je objašnjenje kako je asocijacija organizovana, i u kom delu se farmeri servisiraju. Asocijacija predstavlja pregovaračko telo za 14.800 proizvodjača mesa sa uticajem na državne organe, ministarstvo poljoprivrede, potrošače i klaničnu industriju. Industrija mesa u Illinoisu donosi oko 800 miliona dolara i zapošljava oko 18,000 radnika. IBA predstavlja stočare proizvodjače mesa više od 40 godina u više od 60 oblasti USA. U udruženju se nalaze i odgajivačke organizacije i sve one su udružene u National Cattlemens Beef Association. Prioriteti IBA Asocijacije su: Informisanje isporučioca, osvajanje novih proizvoda i novih tržišta, podrška farmerima u ostvarivanju profita u proizvodnji, maksimalno zadovoljstvo kupaca, bezbednost svojih proizvoda, priprema i reklamiranje proizvoda za nastup na tržištu radi povećanja broja potrošača. Podrška se daje svim partnerima, kao i edukacija u svim segmentima industrije mesa a veoma bitan segment je i obeležavanje, identifikacija i mogućnost praćenja životinja kroz kompletan proces proizvodnje i prerade. Unutar Asocijacije sprovodi se program „Masters of Beef Advocacy“ ili MBA ( skraćeno ). Program edukacije se odnosi na sve ključne ljude iz industrije mesa. Edukacija se pre svega odnosi na zaposlene svih profila, kako da razgovaraju sa potrošačima mesa, o očuvanju kvaliteta proizvoda, nutritivnim svojstvima mesa, obuka kuvara i konobara u restoranima, ...

MBA program se sprovodi kroz 6 različitih kurseva. U okviru razgovora nam je predstavljen i način distribucije poštom – direktnim isporukama na adrese naručioca u kutijama od stiropora kao izolacionim materijalom i rashladnim telima unutar kutija.

 

Obilazak Porodične Farme Lee Stremstefer-a - Springfield, u koordinaciji Predsednika IBA.

Od farmera smo dobili informaciju da je na njegovoj farmi potrebno oko 1,5 jutara pašnjaka po kravi / godišnje, u rotaciji.

Tokom zimskog perioda koristi silažu u kraćem periodu. Silažu mu uslužno pravi firma koja se bavi ovim poslovima, sa šestorednim kombajnom i kamionima koji prate kombajn pri sakupljanju i prevozu silaže. 100 tona silaže zavržavaju tokom jednog popodneva. Prinos silažnog kukuruza po jutru je oko 20 tona, ili oko 40 tona po hektaru. Setvu trave obavlja preko snega, jer kasnije na vlažnom tlu sama nikne. Nakon skidanja silažnog kukuruza vrši setvu zobi na istoj površini, koji koristi za pašnjak. Podmladak odgaja u dva smera, za priplod i za dalju reprodukciju. Ukoliko su negativni na performans testu, životinje idu u tov. Pašnjak koristi na svom imanju i na imanju rodjenog brata koji je udaljen oko 20 kilometara. Kod junica koristi sinhronizaciju estrusa, a kod starijih jedinki estruse otkrivaju on i supruga, tako što u toku dana prate stado 3 do 4 puta. Sam osemenjava sva grla u stadu. Podmladak drži sa majkama do 6 meseci, nakon čega razdvaja stado po kategorijama. Na pašnjaku je obezbedio redovan priliv sveže vode, a pozicije na koje donosi hranu tokom jeseni i zime na kojima se nalaze i termo pojilice je nasuo rinfuznim kamenom da bi imao lakši pristup sa mehanizacijom u periodu kada ima više blatnih površina.Farmer ima problem sa kojotima kojih ima u ovoj oblasti, ali mu u odbrani stada perfektno pomažu pas i magarac, za kojeg farmer tvrdi da je prirodni predator i da je izuzetno opasno i efikasno sredstvo u eliminisanju kojota.

 

Obilazak farme u Springfildu ( upravnik sa kaubojskim šeširom) takodje u koordinaciji Predsednika IBA. Farmer ima veoma kvalitetno stado i nekoliko kvalitetnih bikova. Farmer ima ugovorenu saradnju sa drugom farmom, koja mu vrši uslužni tov materijala za klanicu do 650 kilograma po grlu, pri čemu je veoma precizno definisano plaćanje, prirast i željeni završni kvalitet mesa. Za reprodukciju koristi hormonske inekcije za sinhronizaciju estrusa. Za utvrdjivanje estrusa koristi „Heat Detector“. Uspešnost kod esemenjavanja je oko 65 %. Takodje ima i senzore na telu junica i krava, koji se mogu pratiti preko računara. Cena po jednom transmiteru – senzoru je oko 40 dolara.Sinhronizacija estrusa hormonskim inekcijama po kravi košta 3 do 4 dolara. Estrotest košta po pakovanju oko 10 dolara. Teljenje se dešava na pašnjaku gde se autmatski vrši i prirodna selekcija. Smrtnost pri teljenjima se kreće oko 6 %. Recipijente za embriotransfer i presadjivanje embriona raditi 7 dana nakon estrusa. Sto se tiče teljenja na ovoj farmi imaju 2 termina i to: 1.Teljenja u periodu februar – mart i 2. Teljenje u periodu avgust-septembar. 147 komada tovljenika do 650 kg može da othrani sa 57000 dolara. Znači, hrana po grlu je oko 387 dolara, plus vakcinacije i seme, odnosno embrioni, a HWC moguća cena po grlu je 1400 dolara. Nakon uslužnog tova farmer ima ugovor sa otkupljivačem za najkvalitetnije partije mesa, po izuzetno dobroj ceni, dok se preostali deo prodaje po veoma niskim cenama .

Nakon sastanka sa Predsednikom Asocijacije i obilaska farmi, bili smo gosti na Upravnom Odboru „Illinois Beef Association“ u regionu Peoria. Na sastanku je predstavljen tim iz Srbije i predstavljene su potencijalne mogućnosti buduće saradnje po pitanju odgajivanja Angus goveda u Srbiji. Na Upravnom Odboru Asocijacije, bila su razmatrana tekuća pitanja u okviru problematike funkcionisanja asocijacije, mogućnosti podrške novim akcijama, podrška edukaciji mladih farmera, ...

 

Utorak, 15.09.2009. godine

Sastanak sa Prof. Dr. Alanom Millerom - na temu eventualnih mogućnosti dalje saradnje relaciji USA – Illinois – Srbija.

 

Prezentacija Programa „Market Maker“ - prikazane mogućnosti bržeg povezivanja tržišta i svih subjekata u odredjenoj industrijskoj grani.Program pod nazivom „Market Maker, je finansiralo Ministarstvo Poljoprivrede Illinoisa, au saradnji sa University of Illinois. Na programu se radi već 12 godina i pre svega je namenjen kvalitetnijem funkcionisanju tržišta hrane, odnosno obezbedjenju svih bitnih informacija iz ove oblasti.“Market Maker“ obezbedjuje informacije na temu demografske strukture stanovništva, odnosno potencijalnih potrošača, lokalne proizvodjače, preradjivače, farmere, distributere, creira potencijalne liste partnera na odredjenom tržištu ... Tim koji radi na ovom poslu je University Of Illinois Extension, Daren Knipe i Richard Knipe, koji je i održao prezentaciju u okviru obuke.

 

USDA Animal and Plant Healthrazgovor vodjen sa Katheleen Burda, D.V.M. načelnikom za veterinarske poslove u regionu, na temu mogućnosti obezbedjenja potrebnih protokola od strane Ministarstava Poljoprivrede i Uprava za Veterinu, koje bi omogućile izvoz iz USA i uvoz u Srbiju semena za V.O., embrione i steone junice, odnosno podmladak za reprodukciju. Osim navedene teme tokom razgovora predstavljena je i kompletna slika poslova kojima se bavi USDA-APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), AVIC kancelarija u Springfildu.

 

Duzan Angus Farm, porodična farma koja se nalazi u Bloomingonu, posao je deo porodične tradicije, jer se ovim poslom bave od 1960 godine. Akcenat se u odgoju takodje stavlja na reproduktivni materijal, koji se prodaje dalje farmerima iz okolnih država u USA. Koristi CRI – Genex bikove. Farma ima 180 krava. Sinhronizacija estrusa u periodu maj – jun – jul, i teljenja uglavnom u periodu februar – mart – april. 60 dana u periodu teljenja su najosetljiviji u smislu potrebe za kvalitetnim menadžmentom. Krave sa pašnjaka dovodi na dve nedelje pre perioda teljenja. Prirodna selekcija pri teljenju. Ukoliko želi da ispita neke od osobina putem brže metodologije ispitivanjem DNK, ispitivanje po svakoj pojedinačnoj osobini je oko 32 dolara. Na ovoj farmi telad su isključivo na mleku do 4,5 meseci, kada se počinje sa dodacima kukuruza u ishrani. Posle odlučenja prirast se kreće oko 3 do 4 funte, osnosno 1,5 do 2 kilograma dnevno. Junice sa 7 meseci su težine oko 320 kilograma, Potrebno je obezbedjenje od 1,5 jutara po kravi sa teletom u pregonskom sistemu. Smatra da mu je potrebno još 60 krava za optimum proizvodnje na farmi, ali je trenutno ograničen objektima za teljenje i smeštaj teladi.

 

Sreda, 16.09.2009. godine

Video pregled klanice Excell Beef Plant u kancelariji našeg domaćina Sten Heitz-a, vlasnika Advance Genetics Exports - Lexington.

Tokom video projekcije predstavljene su dve faze poslova u jednoj od najvećih klanica u USA - EXCEL Klanica i kompletna prerada, sa sedištem u Plinview u Texasu. Excel je deo korporacije Cargill, koja postoji od 1865 godine, ima razvijene poslove u 67 zemalja i zapošljava oko 160.000 radnika. Klanica godišnje obradi oko 1.000.000 junadi. Proces je predstavljen od momenta sakupljanja i transporta stoke do same klanice.Na sat vremena obradi se oko 275 junadi, pri čemu se paralelno sprovodi i kontrola kvaliteta od strane USDA personala i Veterinarskih inspektora. Tokom prezentacije predstavljen je kompletan proces omamljivanja, klanja, obrade mesa i ostalih detalja.

 

Osim navedenog u sklopu obuke, svakako da treba napomenuti i veliku energiju, predusretljivost i dobru volju domaćina Stena Heitz-a, kojem dugujemo veliku zahvalnost za njegovo vreme posvećeno našoj grupi, strpljenje i veliki trud da odgovori na sva naša postavljena pitanja, kao i da nas upozna sa sadašnjim stanjem u USA, i da nam prikaže detalje iz Američke istorije ( Muzej Abrahama Linkolna, Muzej Poljoprivrede u Springfildu, Nacionalna Biblioteka Abrahama Linkolna, Gradovi u kojima se nalazi zajednica Amiša u Illinoisu (Artur, upoznavanje sa Bloomningtonom i Normalom, Springfildom, Čikagom ).

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK

 

Imajući u vidu nedostatak govedjeg mesa u Srbiji i veoma malu potrošnju po glavi stanovnika, očigledno je da postoji veliki prostor za ovakvu vrstu proizvodnje na području Srbije.

U Srbiji postoje velike neiskorišćene povšine, pogotovo u brdsko planinskim područjima (Zlatibor, Zlatar, Raška oblast), koji se odnose na livade i pašnjake.

U Srbiji je u kontinuitetu prisutan trend smanjenja broja goveda, što za sobom povlači i nedostatak govedjeg mesa.

I pored odobrenih kvota u prethodnom periodu za izvoz junećeg mesa u EU, ove mogućnosti nisu iskorišćene ni sa 20 % mogućnosti.

Jedna od mogućih opcija bi bila i proizvodnja u sistemu krava – tele na pašnjacima u regionu centralne i južne Srbije i sistem tova na farmama u regionu Vojvodine .

Sistem proizvodnje na pašnjacima u sistemu krava -tele, ima svojih prednosti jer ne zahteva velike troškove za izgradnju objekata, manji su troškovi ishrane, mali su troškovi radne snage, ...

U našim uslovima start proizvodnje Angus goveda bi mogao da se sprovede nekoliko načina:

1.Uvoz junica u čistoj rasi, koji bi zahtevao veoma veliku količinu para koja bi bila zarobljena i dug period kada bi se prve pare vratile nazad kroz prodaju tovljenika.

2.Embriotransfer, kojim bi u relativno kratkom roku dobili prvo potomstvo u čistoj rasi, pri čemu bi trebali da imamo nekoliko spremnih veterinara za ovakvu vrstu posla sa napomenom da nam je u nekoliko navrata od strane farmera rečeno da su grla iz embriotransfera osetljivija i da bi trebalo povesti računa o spoljašnjim faktorima (smeštaj, hrana, nega, ...)

3.Seme za Veštačko Osemenjavanje, najsporiji model za dobijanje čiste rase, ali i model koji bi zahtevao najmanje zarobljenih finansijskih sredstava, pri čemu bi u F1 (prvoj) generaciji meleza dobili pozitivne efekte hibridnog vigora, kao i prvo potomstvo sa dominantnom crnom bojom, koja bi mogla na pačnjacima da bude u narednih 10 do 12 meseci, odnosno prva grla za isporuke klanicama bi stasala u roku od 20 do 24 meseca.

Pri ukrštanju bi koristili simentalsku rasu i holstein rasu, pri čemu bi imali dobru stranu lakih teljenja i kod simentalaca i kod holsteina, jer angus daje manju telad i laka teljenja bez stresnih situaija u tranzicionom periodu.

Jedan od komentara sa farmi koje smo obišli u USA, jeste i da farmeri koji drže mlečna grla, ukoliko imaju dobru reprodukciju i nemaju problem sa remontom stada, praktikuju da junice holsteina osemenjavaju sa semenom angus rase, jer će junice dati tele koje ide u tov, a junica će startovati sa dobrom mlečnošću usled male problematike nakon lakih teljenja.

Poredjenja radi farme za tov u EU kojima je dominantna proizvodnja u sistemu krava – tele, imaju od 80 do 100 krava. Površina zemlje koju koriste u smislu obezbedjenja hrane je oko 100 hektara od kojih se 80 koristi za pašnjake a 20 za oranične površine na kojima se proizvodi koncentrovana hrana, silaža i slama.

Ono što je takodje prednost tovnih rasa, jeste veliki potencijal za rast, dobra iskoristivost kabaste i koncentrovane hrane, dobra mesnatost i dobri randmani, dobar kvalitet mesa kao i velika plodnost koja se kreće od 85 do 95 %.

Proizvodnja u sistemu krava – tele, odvijala bi se u četiri faze: 1.teljenje, 2.laktacija, 3.zasušenje i 4.osemenjavanje

Ishrana bi se zasnivala pre svega na pašnjacima, tokom letnje sezone, a u zimskom periodu bi se koristila silaža i seno (uz dodatke koncentrovane hrane i u letnjem i u zimskom periodu).

Proizvodnja bi svakako bila ekonomičnija ukoliko bi pašna sezona duže trajala, i ako bi pašnjaci bili bujni i kvalitetni (prirodni ili veštački).

Smeštaj krava bi u zimskom periodu mogao da se odvija u poluotvorenim objektima sa ispustima ili bez njih, pri čemu se može kombinovati duboka prostirka ili sistem pojedinačnih ležišta.

Ukoliko bi bila duboka prostirka dnevno bi bilo potrebno oko 7 do 8 kg slame po kravi, odnosno tovljeniku, a ukoliko bi bilo pojedinačno ležište, onda bi bilo potrebno oko 1 do 2 kg slame dnevno po kravi, odnosno tovljeniku.

U uslovima EU na farmama od 80 do 100 krava tovnih rasa, zaposleno je u proseku dva stalno zaposlena radnika i jedan povremeni radnik.

U Srbiji postoje neiskorišćene površine sa dobrim mogućnostima za pašnjake i one otvaraju mogućnosti za isplativu proizvodnju u tovu junadi, pogotovo što bi ovakav sistem u ruralnim sredinama omogućio i nova radna mesta.

 

 

Taurus“ Agro Konsalting

U Vršcu, 27.09.2009. godine Radivoj Ćosić

 

 

 

 

 

 

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti COCHRAN PROGRAM Obuka Predstavnika Taurus/a u USA Illinois Angus Beff